חזון הקרקס

  • בית הספר הישראלי לקרקס שם לעצמו למטרה להכשיר ילדים ובני נוער במיומנות הקרקס ולקדם את מקצועות הקרקס כתחום אמנות מוכר ובעל ערך.
  • בית הספר הישראלי לקרקס מבקש לתת מענה לצרכים חברתיים וקהילתיים ולשמש כמקום מפגש תרבותי המשרת קהילה רחבה ככל האפשר.
  • מתוך הכרה באיכויות התרפויטיות של מיומנויות הקרקס, אנו מבקשים לתמוך ככל האפשר בקבוצות חלשות באוכלוסייה ופועלים בשיתוף פעולה מלא עם מוסדות חינוך שונים ובהם בתי ספר ופנימיות לנוער בסיכון.
  • בשל אופייה הקבוצתי של עבודת הקרקס, אנו דוגלים בפעילות משולבת של יהודים וערבים במטרה לייצר בסיס רחב של אמון, הכרה והדדיות. רק מתוך היכרות משותפת ותמיכה הדדית, אנו מאמינים, נלמד לדבר בשפת הסובלנות בין העמים.
  • כדיירים בבית העם של כפר יהושע, אנו פועלים לשלב את תושבי הכפר בפעילותנו ומבקשים לשמש מקור גאווה לכפר כולו, מתוך אמונה כי הקשר עם המקום והחברה עומד בתשתית כל פעילות תרבותית בעלת ערך.