077-503-0001 | 054-231-3134

הרשמה לקורסי הקיץ בקרקס 2024

בית הספר הישראלי לקרקס

"יש הרבה נפלאות בעולם הגדול מברזיל עד בריסל, 
מתוניס עד פרס, אך אין שידמה לפלאי הקרקס…"

נתן אלתרמן 

הרשמו לניוזלטר שלנו