077-5030001 | 054-2313134

חוגי הקרקס לילדים ונוער

החל מינואר 2018 ועד סוף פברואר 2018 ניתן להצטרף לחוגים הבאים:
אקרובלאנס הורים וילדים (מגיל 6) יום ד' 17:30-18:30
כיתות א'-ג' ביום ד' 16:00-17:30
כיתות ד'-ו' ביום ב' 16:00-18:00
ג'אגלינג רב גילאי ביום ב' 18:00-19:15
אקרובטיקה אווירית לנוער ביום ד' 19:00-20:30

החל מחודש מרץ 2018 לא ניתן להצטרף לחוגי הקרקס בשנת הלימודים הנוכחית.
ניתן לשלוח בקשה לקבלת מידע לגבי שנת הלימודים הבאה  באמצעות טופס ההרשמה.

לוח זמנים תשע"ח 2017-18

אקרובאלנס הורים וילדים

גילאי 4-5
יום: ד'
שעה: 17:30-18:30
מורה: סמדר
מחיר: 295 ש"ח לחודש
גילאי 5-6
יום: ד'
שעה: 17:30-18:30
מורה: ינאי
מחיר: 295 ש"ח לחודש
גילאי 6-10
יום: ג'
שעה: 17:30-18:30
מורה: סמדר
מחיר: 295 ש"ח לחודש
גילאי 6-10 –
מתקדמים
יום: א'
שעה: 17:30-18:30
מורה: ינאי
מחיר: 320 ש"ח לחודש

אקרובטיקה אווירית והתעמלות קרקע

כיתות א'-ג' יום: ג'
שעה: 16:00-17:30
מורה: סמדר ויעל
מחיר: 295 ש"ח לחודש
כיתות ד'-ו' (יום א')

יום: א'
שעה: 16:00-18:00
מורה: סמדר ועינב
מחיר: 320 ש"ח לחודש
כיתות ד'-ו' (יום ה') יום: ה'
שעה: 16:00-18:00
מורה: עינב וניר
מחיר: 320 ש"ח לחודש

אקרובטיקה אווירית וג'אגלינג

כיתות ז'-יב' יום: ב'
שעה: 18:00-20:45
מורה: איריס וזיו
מחיר: 350 ש"ח לחודש

אקרובטיקה אווירית

כיתות א'-ג' (יום ג')

יום: ג'
שעה: 17:30-19:00
מורה: יעל
מחיר: 285 ש"ח לחודש
כיתות א'-ג' (יום ו')

יום: ו'
שעה: 08:30-10:00
מורה: יעל
מחיר: 285 ש"ח לחודש
כיתה ז' ומעלה יום: ד'
שעה: 19:00-20:30
מורה: יעל חלפון
מחיר: 285 ש"ח לחודש

ג'אגלינג (רב גילאי)

רב גילאי יום: ב'
שעה: 18:00-19:15
מורה: זיו
מחיר: 265 ש"ח לחודש

שילוב חוגים

אקרובטיקה אווירית והתעמלות קרקע + ג'אגלינג (לכיתות ד'-ו')

יום: ה'
שעה: 16:00-18:00
מורה: עינב וניר
מחיר: 590 ש"ח לחודש
אקרובטיקה אווירית והתעמלות קרקע + ג'אגלינג (לכיתות ז'-יב')

יום: ה'
שעה: 16:00-18:00
מורה: עינב וניר
מחיר: 600 ש"ח לחודש